Voorwaarden

Leverings- en verkoopvoorwaarden

Alle, door Veenma Handelsonderneming B.V. te Tilburg geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat de koopsom met de eventuele rente en kosten geheel zijn voldaan. De opdrachtgever zal de hem/haar geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan Veenma Handelsonderneming B.V. verschuldigde heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden - noch met hypotheek bezwaren - uitlenen of op welke wijze dan ook uit zijn/haar bedrijf brengen - tenzij hij/zij als wederverkoper/ster een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk verband hij/zij tot zodanig verkopen gerechtigd is.